Recka ostatniej książki Hulbeka, Hłelbeka, no, tego francuskiego Hłaski po prostu

O "Unicestwianiu" Michela Houellebcqa