my

ciało liczb zespolonych. ciało liczb urojonych.