białka

Wiersz o rozpadzie tkanek i pokorze wobec gór.