rzekła babka

człowiek to tylko kupa mięsa i hormony